El dimarts 26 de gener de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 01/2021, corresponent al mes de gener.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior

– número 14/2020, de data 29 de desembre de 2020

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

– número 41/2020, de data 22 de desembre de 2020
– número 42/2020, de data 29 de desembre de 2020
– número 1/2021, de data 12 de gener de 2021

2.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

– Relació de Resolucions d’Alcaldia número 10/2020 (del número 965/2020 al número 991/2020)
– Relació de Resolucions d’Alcaldia número 1/2021 (del número 1/2021 al número 30/2021)

3. Mocions de control

4. Precs i preguntes