El dimarts 22 de febrer de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 05-2022, corresponent al mes de febrer.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ALCALDIA
1. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 1, de data 25 de gener de 2022.

2. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari núm. 2, de data 28 de gener de 2022
3. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari núm. 3, de data 7 de febrer de 2022
4. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari núm.4, de data 15 de febrer de 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local

5. Acta Junta de Govern Local núm.2 de data 18 de gener de 2022

Donar compte de les Resolucions

6. Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia del núm. 58 al núm. 193 de 2022
7. Dació de compte de les Resolucions de Presidencia del núm. 63 al núm. 72 /2021

Mocions de control
Precs i Preguntes