El dimarts 25 d’abril de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 5/2023, corresponent al mes d’abril.

Ordre del dia:

ALCALDIA.

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 3/2023, de data 28 de març de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 4/2023, de data 12 d’abril de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT.

3. Aprovar, si procedeix, el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Roquetes, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ.

4. Aprovar, si procedeix, la declaració, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), del Mercat Municipal de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

5. Aprovar, si procedeix, l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits, exercici 2022.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC.

6. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm. 04/2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Donar compte del Resum anual sobre els resultats del control intern en l’Ajuntament de Roquetes, exercici 2022.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

8. Acta Junta de Govern Local núm. 11/2023, de data 21 de març de 2023
9. Acta Junta de Govern Local núm. 12/2023, de data 28 de març de 2023
10. Acta Junta de Govern Local núm. 13/2023, de data 4 d’abril de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

11. Decrets d’Alcaldia del núm. 449 al núm. 638, de 2023.

Mocions de control.

Precs i preguntes.