L’Ajuntament de Roquetes urbanitza a la Raval de Cristo un tram del Camí del Mig per millorar la seguretat i l’accessibilitat. Les obres, amb un pressupost de 43.644 €, són el primer pas per a una futura millora de tot el Camí del Mig.

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Roquetes, Núria Altadill, acompanyada del regidor d’Obres Públiques, Ivan Garcia, han visitat les obres d’urbanització a la Raval de Cristo d’un tram del Camí del Mig, comprès entre el C. Joan Prim i la zona industrial IMSA-TAMSA.

Núria Altadill ha ressaltat la importància d’aquestes obres reivindicades pels veïns perquè “es tracta d’una via important de circulació entre el nucli de la Raval de Cristo i la Carretera C-12 al límit del terme municipal, on en aquest punt anteriorment dificultava el pas de dos vehicles donada la seva amplada, amb les obres s’ha aconseguit passar d’una secció de 4 m a 10 m prevista pel planejament”.

Les obres han consistit en l’enderrocament d’un mur de pedra i desplaçament de la senyalització vertical, el soterrament de les línies de Telefònica, la instal·lació de nous punts d’enllumenat públic i la creació d’un carril per als vianants.

Aquestes obres que s’han executat amb un pressupost de 43.644 € són el primer pas per a una futura millora de tot el Camí del Mig de la Raval de Cristo.