L’Ajuntament de Roquetes fa una crida a tota la ciutadania a fer un ús responsable de les tovalloletes humides.

⛔️ No les tires al vàter

✅ Diposita-les a la paperera

Fer un mal ús provoca greus problemes a la xarxa de clavegueram del municipi.

És cosa de totes i tots fer-ho bé!