Notícia destacada: ACN – El COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) preveu activar al mes d’abril el primer banc de terres ebrenc amb l’objectiu d’enfortir el sector agrari, incorporar joves pagesos i implicar les 35 cooperatives agràries de les Terres de l’Ebre. Segons el Mapa d’Hàbitats de Catalunya, un 1,4% (45.000 hectàrees) dels conreus estan abandonats i un terç dels socis de les cooperatives tenen més de 65 anys. El Banc de Terres EbreBiosfera, el primer supracomarcal, vol ser una eina per evitar l’abandonament agrari i el despoblament rural. La FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) ha desenvolupat l’estudi jurídic del projecte i es presentarà divendres a les cooperatives en una jornada online.

Les 35 cooperatives agràries de les Terres de l’Ebre comercialitzen més del 60% de la producció però un terç dels seus socis tenen més de 65 anys. Davant el problema de l’envelliment del sector i el despoblament rural, el COPATE i la FCAC promouen el Banc de Terres EbreBiosfera, el primer banc de terres d’àmbit supracomarcal que forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Ebrebiosfera, finançat amb fons europeus. “Feta la diagnosi de les terres que no estan conreades al territori, referma la perspectiva que al final les Terres de l’Ebre som un territori petit i volem facilitar que l’oferta dels bancs de terra permeti que joves pagesos puguin treballar en altres municipis i aprofitar tot el territori al màxim”, ha explicat Joan Alginet, president del Consorci.

El Banc de Terres EbreBiosfera facilitarà els instruments per a desenvolupar bancs de terres locals. S’activarà una plataforma tecnològica per gestionar i controlar les finques disponibles, s’oferirà assessorament jurídic, suport i formació als agricultors, i es redactaran els contractes d’arrendament. L’aspecte innovador del projecte és la seva organització, creant un “ecosistema territorial” per enfortir el sector agrari ebrenc i facilitant la cooperació entre les diverses entitats. Les cooperatives hi participaran com Agents Activadors Locals de l’activitat agrària per trobar el relleu generacional que es necessita i recuperar conreus abandonats. “Les cooperatives poden aportar idees sobre cultius que s’han deixat de fer, projectes innovadors i de valor afegit i perspectiva sectorial”, ha detallat Alginet.

A Catalunya hi ha 195 cooperatives agràries, que facturen uns 1.600 milions d’euros, representen un 34% de la producció final agrària catalana i aglutinen 30.200 socis productors. Les 35 cooperatives de les Terres de l’Ebre facturen 147 milions d’euros anuals, un 9% del total de les cooperatives catalanes, i tenen un gran pes en sectors com l’oli d’oliva, el vi, els cítrics, l’arròs i horta. “Són polítiques que poden condicionar el present i futur del despoblament rural al territori amb un objectiu vehiculat pel PECT: fixar la gent al territori i que un pagès d’Arnes pugui treballar a Horta de Sant Joan o un de Godall, a la Galera”, ha defensat el president del COPATE.

 
Foto: ACN – Pagesos treballant en oliveres mil·lenàries de la finca d’Arión, Ulldecona.