Ivan Garcia, regidor d’Obres Públiques i Serveis de l’Ajuntament de Roquetes, fa un repàs a les darreres obres que s’estan portant a terme al municipi, com la finalització de les obres d’obertura del carrer Matarranya, que han permès habilitar dues petites places per a l’esbarjo dels veïns, i l’arranjament diferents camins del municipi, el camí Codonyers, un tram del camí de Vilaret, un tram i rampa del camí del Galatxo i la resta del tram del camí de garroferets.