El dijous 18 de novembre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes, un Ple Extraordinari i Urgent amb els següents punts a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA.

APROVAR LA URGÈNCIA DEL PLE, atès l’article 79 del RD 2568/1986, de 28/11, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament de les Entitats Locals.

1. Aprovar, si procedeix, la urgència del Ple.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

2. Aprovar, si procedeix, Pressupost general exercici 2022.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Regidor no adscrit.

Vots en contra: Junts, PSC-CP.

 

L’AJUNTAMENT DE ROQUETES APROVA ELS PRESSUPOSTOS DEL 2022 QUE DEMOSTREN LA PROGRESSIVA RECUPERACIÓ

ECONÒMICA I L’ATENCIÓ SOCIAL

En ple extraordinari, l’Ajuntament de Roquetes aprova el pressupost de 6.709.280,42 €, un 0,83% més que el 2021.

La reactivació econòmica i l’atenció social són dos dels grans eixos del pressupost sense deixar de banda importants inversions.

En Qualitat de vida i les prestacions de caràcter social l’increment és d’un 15% del pressupost, demostrant l’aposta per una política social la més adequada possible a les necessitats de la població de Roquetes.

També es doblen les partides pressupostàries de foment d’activitats econòmiques, fet que any rere any es va repetint i augmentant per tal de donar suport a comerç, pimes i autònoms amb l’objectiu d’ajudar-los a revertir la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19.

L’aposta per la cultura i la tradició és un dels altres eixos principals, i serviran per ajudar un sector molt castigat en els darrers dos anys, així com també segueix donant tot el suport al teixit associatiu, de tots els àmbits, que tan important son per al desenvolupament d’activitats diverses a Roquetes.

En l’apartat d’inversions destacar l’obra de pavimentació, enjardinament, ampliació del parc infantil i zona verda del passeig del canal en el tram comprès entre el pont del carrer Major i el pont de l’avinguda de la Diputació, amb una inversió de 252.000 €. També amb la realització de les obres de canvi de paviment, il·luminació i barana del passeig del canal en el tram del carrer Canal amb un cost de 175.000 €, l’ampliació i millora del Camí del Cementiri i a l’ampliació del camí del Mig, en el tram cedit per la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta paral·lel a la sèquia de desguàs. A més d’altres actuacions per seguir avançant en la construcció d’una ciutat atractiva, verda, dinàmica i referent al conjunt de les Terres de l’Ebre.

Els pressupostos s’han aprovat amb els vots de l’equip de govern d’Esquerra Republicana amb el suport de Movem Roquetes i del regidor no adscrit Joaquim Llopis. Tan Junts per Roquetes i la Ravaleta com el PSC, hi han votat en contra.