El dimarts 30 de gener de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número 01/2024 corresponent al mes de gener.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA.

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 20/2023, de data 27 de desembre de 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

SERVEI A LES PERSONES.

2. Aprovar, si procedeix, la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2024-0000031, de data 10 de gener de 2024, Conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el Servei Català de la Salut.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I CONTRACTES.

3. Aprovar, si procedeix, l’aplicació al municipi de Roquetes del règim especial regulat a l’article 9 quarter, del Reglament de Domini Hidràulic.

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ.

4. Aprovar, si procedeix, el Manifest Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust, 27 de gener de 2024, que presenta el grup municipal d’ERC-AM, i s’adhereixen la resta de grups municipals, CM, PSC-CP i MR-MTE- C.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA.

5. Aprovar, si procedeix, el Pla Estratègic de Subvencions anualitat 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Aprovar, si procedeix, la creació de la Comissió de seguiment de la construcció i gestió de la llar d’infants municipal “La Caramella”.

APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Aprovar, si procedeix, la Declaració institucional de l’Ajuntament de Roquetes en relació a la interconnexió de xarxes, que presenta el grup municipal d’ERC-AM, i s’adhereixen la resta de grups municipals, CM, PSC-CP i MR-MTE-C.

APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

8. Junta de Govern Local núm. 38/2023, de data 19 de desembre de 2023.

9. Junta de Govern Local núm. 39/2023, de data 27 de desembre de 2023.

10. Junta de Govern Local núm. 1/2024, de data 9 de gener de 2024.

11. Junta de Govern Local núm. 2/2024, de data 16 de gener de 2024.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

12. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 2264 al núm. 2332 de 2023.

13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1 al núm. 93 de 2024.

Mocions de control.

PRECS i PREGUNTES.