El dimarts 15 de febrer de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia:

ALCALDIA
1. Presa de raó renúncia regidor Francesc Artur Gas Ferré.