ORDRE DEL DIA. ALCALDIA.

1. Declarar la urgència del Ple, d’acord amb l’article 79 del ROF. HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

2. Aprovar inicialment, si procedeix, el Pressupost General de la Corporació, per a l’exercici 2023.

En la sessió plenària es va aprovar per Majoria, amb el vot a favor d’ERC, les abstencions dels grups del PSC, Movem i el regidor no adscrit Ximo Llopis i amb el vot en contra de Junts, el pressupost per al 2023 amb un import de 6.799.234,04 €, marcat per l’increment de despeses energètiques.