El dijous 9 de maig de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes, el Ple Extraordinari amb els següents punts a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

URBANISME.

1. Aprovar, si escau, la proposta de sol·licitud d’aplicació al municipi de Roquetes del Règim Especial regulat a l’article 9 quarter, del reglament de domini públic hidràulic.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS.
2. Aprovar, si escau, el reglament regulador dels pressupostos participatius corresponents anualitat 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

El ple de l’Ajuntament de Roquetes ha aprovat aquest dijous, en sessió extraordinària i per unanimitat, la proposta de sol·licitud d’aplicació al municipi del règim especial regulat a l’article 9 quarter, del reglament de domini públic hidràulic. D’aquesta manera, el consistori trametrà a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) la modificació de la memòria justificativa efectuada pels serveis tècnics municipals per tal de quedar exclòs de la zona inundable.

Aquest és el segon cop que la mesura rep el vistiplau dels membres del plenari, després d’afegir informació suplementària requerida per la CUTE a la documentació enviada el passat mes de febrer.

Així, es dona un nou pas endavant en el tràmit per desencallar projectes per al creixement urbanístic de Roquetes, amb part del terme municipal inclòs en el sector d’influència del riu Ebre. Concretament, s’intenta desafectar la trama urbana del municipi en matèria d’inundabilitat, amb l’objectiu de poder construir i desenvolupar nous usos en llocs no permesos fins al moment.

En aquest sentit, l’alcalde de la ciutat, Ivan Garcia, ha mostrat la seva satisfacció per l’aprovació d’una “eina que possibilitarà l’expansió urbanística del municipi”. “Confiem que els organismes competents donin llum verda a l’excepcionalitat de Roquetes, per desbloquejar i tirar endavant projectes aturats i de futur”, ha assenyalat, tot recordant que Roquetes s’ha convertit en el primer municipi ebrenc que demana acollir-se a aquest règim especial previst en la normativa.

Arrenca el procés dels pressupostos participatius 2024

Tanmateix, els membres de la corporació també han aprovat amb la totalitat de vots favorables el reglament regulador dels pressupostos participatius corresponents de 2024. Un nou any, estaran dotats amb una partida pressupostària de 40.000 euros, dels quals 30.000 euros es destinaran a projectes per executar a Roquetes, i 10.000 euros a la Raval de Cristo.

En el procés, hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi abans de l’1 de gener de 2024, aportant les seves propostes que tinguin la consideració d’inversions, com ara l’adquisició de mobiliari públic, la construcció d’un vial verd, o la instal·lació d’una zona infantil, entre d’altres exemples.

Pròximament, l’Ajuntament informarà de l’obertura del termini per la presentació de les sol·licituds, que es podran fer bé per mitjans electrònics, o bé forma presencial, tant a les oficines del consistori com a la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà.