Notícia destacada: ACN – La Fundació Hàbitat3 cedirà habitatges de lloguer a un preu “molt baix” per acollir famílies en risc d’exclusió a Roquetes, l’Ametlla de Mar, Deltebre, l’Aldea i l’Ampolla. El Consell Comarcal del Baix Ebre promou un parc d’habitatge social a la comarca, que compta ja amb deu pisos. Per fer possible la iniciativa s’ha signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb la fundació (impulsada per la Taula del Tercer Sector) que posa a disposició de l’ens comarcal els habitatges de la seva titularitat al Baix Ebre. D’altra banda, el Consell signarà també convenis amb els cinc ajuntaments per engegar el projecte. Segons dades de l’ens comarcal, hi ha actualment 42 expedients oberts de processos de desnonament al Baix Ebre.

El Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències en habitatge social però l’àrea de serveis socials ha detectat “serioses dificultats” en el mercat d’habitatge i en finançament per a persones residents a la comarca. El president Xavier Faura ha assenyalat que creix el nombre de persones vivint en habitatges rellogats o que paguen lloguers desorbitats pels seus ingressos, amb el risc de desnonament que representa tenir dificultats per a pagar.

L’ens comarcal donarà suport a Hàbitat3 per trobar habitatges i comunicarà i adreçarà a la fundació els usuaris que puguin necessitar un lloguer social. El parc d’habitatge social arrenca amb deu pisos, dos a cadascun dels municipis que han signat el conveni. Els ajuntaments assumeixen possibles impagaments de la renda de les famílies llogateres o els imports derivats del mal ús dels habitatges, entre altres, amb un màxim anual de 2.175 euros.

Foto: Consell Comarcal del Baix Ebre – Representants d’Hàbitat3 i els ajuntaments de Roquetes, l’Ametlla de Mar, Deltebre, l’Ampolla i l’Aldea amb el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, al centre.Imatge del dimecres 16 de febrer del 2022.