El ple del mes de setembre de l’Ajuntament de Roquetes va aprovar per unanimitat les ordenances fiscals per al 2022, amb una actualització de preus en un 5% de la taxa d’escombraries, a causa de l’augment del cànon de tractament aplicat per l’Agència Catalana de Residus per complir la normativa europea.

La regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Roquetes, Tere Moreso, va explicar que a les ordenances del 2022, es continuarà sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania, i per tant no s’apuja cap impost per part de l’Ajuntament, cosa que es va fent des de l’any 2014.

També es continua mantenint totes les bonificacions ja existents a les ordenances municipals, com poden ser entre d’altres:

– La bonificació del 50% existent a l’IBI a favor de les famílies nombroses.

– La bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics.

– La bonificació a l’IAE o a l’impost de construccions a les empreses que generin lloscs de treball.

– Les bonificacions existents a l’impost d’activitats econòmiques per inici d’activitat o la bonificació existent tant a l’IBI com a l’ICIO per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Així a les ordenances per al pròxim any s’actualitza el redactat de diferents ordenances a la normativa actual, com són, la taxa cementiri, la taxa expedició de documents administratius i la taxa per la utilització.

A l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, on l’any passat es va establir la bonificació del 50% a n’aquells edificis que instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, s’afegeix que aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 5 anys.

A les ordenances del 2022 es fa una actualització de la taxa de recollida d’escombraries.

Totes les tarifes de la taxa d’escombraries s’actualitzen un 5% arran de l’augment del preu del cànon de residus municipals.

L’Ajuntament es veu obligat a fer aquesta actualització de preus davant l’increment del cànon per la recollida dels residus municipals que ha de pagar l’ajuntament, a causa de l’augment del cànon de tractament aplicat per l’Agència Catalana de Residus per tal de complir la normativa europea.

El cànon ha passat dels 15,80 €/tona que valia el 2014, als 53,10 €/tona el 2021, i el 2022 passarà a 59,10 €/tona fins a arribar als 71,60 €/tona que valdrà el 2024.

En termes absoluts aquesta actualització suposa un increment en el rebut anual que paguen la majoria d’habitatges del municipi de 7,46 euros.

Així si repartim l’import anual del rebut amb el gest diari de portar la bossa de les escombraries al contenidor, surt a 0,42 €/dia.

Finalment la regidora d’Hisenda, Tere Moreso, va recordar la importància de fer el gest correcte, de deixar la bossa d’escombraries al lloc correcte i reciclar de manera adequada.