El dimecres 14 de juny es va celebrar l’últim ple de l’Ajuntament de Roquetes corresponent a la legislatura 2019-2023, en el que es van acomiadar els cinc regidors que no continuaran en la nova legislatura 2023-2027, Toni HurtadoRamón Martinez, Josep Codorniu, Jordi Curto i Ximo Llopis.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix., l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 5/2023, de data 25 d’abril de 2023, d’acord amb l’article 36.1. del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 6/2023, de data 2 de maig de 2023, d’acord amb l’article 36.1. del Reial decret 2568 /1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm.7/2023, de data 23 de maig de 2023, d’acord amb l’article 36.1. del Reial decret 2568 /1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

APROVAT PER UNANIMITAT.