AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE L’APLICACIÓ D’ANTENA CARO

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquesta aplicació:

La titularitat d’aquesta aplicació d’antenacaro.cat anomenada “Antena Caro”, (en endavant, APP Antena Caro) l’ostenta: ROQUETES COMUNICACIÓ, proveïda del NIF Q-4300224-I, el representant és: Antena Caro, i dades del qual són:

Adreça: Urb. Torre d’en Gil, Centre Cívic, 2n pis 43520 Roquetes (Espanya)
Telèfon: +34 977.580.108
Correu electrònic: [email protected]

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: APP Antena Caro

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització de l’aplicació. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a “App Antena Caro“: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

APP Antena Caro es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de l’Aplicació i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment APP Antena Caro pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en l’Aplicació o l’accés als mateixos.

L’accés a l’Aplicació per l’Usuari té caràcter lliure i gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús de l’APP Antena Caro, confereix la condició d’Usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació per l’aplicació, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti l’Aplicació.

L’aplicació “APP Antena Caro” proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte de l’APP Antena Caro. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per l’APP Antena Caro sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o de la mateixa funcionament de l’Aplicació.
El fet d’accedir a aquesta Aplicació no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre l’APP Antena Caro i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquesta aplicació APP Antena Caro es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o utilitzar l’Aplicació.

L’Aplicació està dirigida principalment a Usuaris residents a les Terres de l’Ebre, Catalunya, (Espanya). APP Antena Caro no assegura que l’aplicació compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en l’Aplicació ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint APP antena Caro cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ PER L’APP: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

APP Antena Caro no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de l’Aplicació, ni dels Continguts o Serveis. APP Antena Caro farà tot el possible pel bon funcionament de l’Aplicació, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta Aplicació no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest aplicació, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas APP Antena Caro serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús de l’Aplicació, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

APP Antena Caro tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquesta Aplicació. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, APP Antena Caro es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.
APP Antena Caro no demana cap dada personal per a l’ús de l’Aplicació.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

  • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
    El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que l’aplicació APP Antena Caro posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La utilització d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca a l’aplicació té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

APP Antena Caro no ofereix ni comercialitza per sí mateix ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

APP Antena Caro en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

APP Antena Caro no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per APP Antena Caro i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent de l’Aplicació APP Antena Caro haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis de l’Aplicació sense autorització expressa d’APP Antena Caro.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’APP Antena Caro, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’ell mateix.
  • A excepció de l’hipervincle, l’Aplicació en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquesta Aplicació, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa d’APP Antena Caro.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre l’APP Antena Caro i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’APP Antena Caro dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest aplicació, i viceversa.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

APP Antena Caro per si o com a part cessionària, és titular, o te concedits per al seu ús, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Aplicació, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’APP Antena Caro.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’APP Antena Caro. Podrà visualitzar els elements de l’Aplicació o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en l’Aplicació.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts de l’Aplicació suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a APP Antena Caro a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

APP Antena Caro es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda de l’Aplicació i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i APP Antena Caro es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 10 de maig 2021