El dimarts 25 d’octubre de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 17/2022, corresponent al mes d’octubre.

ORDRE DEL DIA.

ALCALDIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple ordinari núm.16/2022, de data 27 de setembre de 2022.
APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

 1. Aprovar, si procedeix, la Moció que presenten els grups municipals d’ERC, MOVEM, JUNTS, i PSC, en defensa de les dones iranianes.
  APROVAT PER UNANIMITAT.
 2. Aprovar, si procedeix, la Moció que presenta el grup municipal d’ERC, per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.
  APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si procedeix, denominar la zona verda de Torre d’En Gil: “Parc Manel Domènech”.
  APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Acta de la Junta de Govern Local núm. 19/2022, de data 13 de setembre de 2022
 2. Acta de la Junta de Govern Local núm. 20/2022, de data 27 de setembre de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1433 al núm. 1626 de 2022

Donar compte de les Resolucions de Presidència

 1. Donar compte de les Resolucions de Presidència, del núm. 64 al núm. 67 de 2022

MOCIONS DE CONTROL PRECS I PREGUNTES