El dimarts 28 de novembre de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número 19/2023 corresponent al mes de novembre.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm.15/2023, de data 26 de setembre de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm.16/2023, de data 10 d’octubre de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 17/2023, de data 30 d’octubre de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 18/2023, de data 21 de novembre de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

IGUALTAT I JOVENTUT

5. Aprovar, si procedeix, la Declaració institucional amb motiu del 25N 2023, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.
APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Aprovar, si procedeix, la Declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AGRICULTURA I RAMADERIA

7. Aprovar, si procedeix, la Moció de rebuig als robatoris a la pagesia, que presenta el grup municipal de JUNTS, a la que s’adhereixen els grups municipals d’ERC, PSC i MOVEM.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

8. Aprovar, si procedeix, la modificació de la composició de les Comissions Informatives Permanents.
APROVAT PER UNANIMITAT.

9. Aprovar, si procedeix, la Moció sobre el finançament dels ens locals que presenta l’ACM i la FMC, a la que s’adhereixen tots els grups municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

10. Junta de Govern Local núm. 31/2023, de data 19 de setembre de 2023.

11. Junta de Govern Local núm. 32/2023, de data 26 de setembre de 2023.

12. Junta de Govern Local núm. 33/2023, de data 17 d’octubre de 2023.

13. Junta de Govern Local núm. 34/2023, de data 24 d’octubre de 2023.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

14. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1610 al núm. 2015 de 2023

Mocions de control

Precs i Preguntes