Ordinari número 03/2024 corresponent al mes de març.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 2/2024, de data 27 de febrer de 2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

IGUALTAT I JOVENTUT
2. Aprovar, si s’escau, la Declaració institucional del 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA
3. Aprovar, si s’escau, la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, sobre l’assumpció de les facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

TURISME I ESPORTS
4. Aprovar, si s’escau, l’adhesió al Manifest del Món de l’Esport contra el Racisme.
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
5. Aprovar, si s’escau, les tarifes interurbanes del taxi que han de regir al municipi de Roquetes, exercici 2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

6. Junta de Govern Local núm. 6/2024, de data 13 de febrer de 2024

7. Junta de Govern Local núm. 7/2024, de data 27 de febrer de 2024

8. Junta de Govern Local núm. 8/2024, de data 5 de març de 2024

9. Junta de Govern Local núm. 9/2024, de data 12 de març de 2024

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

10. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 291 al núm. 479 de 2024.

Mocions de control
PRECS I PREGUNTES