Ple Ordinari del mes d’abril de 2022 de l’Ajuntament de Roquetes.

ORDRE DEL DIA.

ALCALDIA

  1. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari i urgent núm. 8/2022,de data 10 de març de 2022.
    2. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 9/2022, de data 29 de març de 2022.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

  1. Aprovar, si procedeix, Declaració de la Coordinadora Catalana d’ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí i la Federació d’associacions catalanes amigues del poble sahrauí en suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts.

Vots d’abstenció: PSC, regidor no adscrit Ximo Llopis.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

  1. Aprovar, si procedeix, Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 2021

APROVAT PER UNANIMITAT.

  1. Aprovar, si procedeix, Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit núm. 08/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

  1. Donar compte de l’informe resum anual sobre els resultats del control intern en l’Ajuntament de Roquetes, exercici 2021

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
7. Junta de Govern Local núm. 3/2022, de data 22 de març de 2022
8. Junta de Govern Local núm.4/2022, de data 29 de març de 2022
9. Junta de Govern Local núm. 5/2022, de data 5 d’abril de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
10. Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 401 al núm. 559 de 2022 Donar compte dels Decret de Presidència
11. Dació de comptes dels Decrets de Presidència del núm. 18 al núm. 30 de 2022 Mocions de control

Precs i preguntes