L’Ajuntament de Roquetes inicia les obres d’arranjament d’un tram de 1,2km del Camí de Lloret.

Les obres milloraran l’accés a les rutes de gran importància turística, per atreure visitants aquest estiu al voltant de Lloret, com són la Cova Pintada i el Racó del Moro, també a les explotacions ramaderes ubicades en aquell entorn natural.

Dintre d’aquesta actuació també es reforçarà el ferm d’1km del Camí de Vilaret.
Aquestes obres estan pressupostades en 23.000€ i estaran acabades el 10 de juny.

Aviat també començaran les obres de pavimentació de trams dels camins de
Garroferets, Galatxo, Vilaret i Codonyers, que es troben en procés de licitació, amb un import de 187.076,21€, i que s’executaran durant aquest estiu.

Amb això, des de l’àrea d’Obres Públiques, Serveis i Béns, se segueix apostant per la millora continua dels camins municipals per donar millor servei a tot el disseminat i les zones agrícoles del terme municipal.