Programes

Plens Ajuntament

Ple Extraordinari del 23 de novembre de 2017 de l'Ajuntament de Roquetes.

Ple Extraordinari del 23 de novembre de 2017 de l'Ajuntament de Roquetes.

El dijous 23 de novembre de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes un ple Extraordinari on van excusar la seva absència el regidor d'ERC, Jordi Baucells i el regidor d'Entesa i Progrés per Roquetes, Josep Bertomeu. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F. 2. Hisenda. 2.1. Aprovar si procedeix, distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici 2016. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC 2.2. Aprovar si procedeix, modificació de crèdits 17/2017 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC

Data publicació: 24/11/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions de la regidora d’ERC, Tere Moreso, Ple Extraordinari del 23 de novembre de 2017.

Declaracions de la regidora d’ERC, Tere Moreso, Ple Extraordinari del 23 de novembre de 2017.

Declaracions de la regidora d’ERC responsable de l’Àrea d’Hisenda, Tere Moreso Gisbert, del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 23 de novembre de 2017.

Data publicació: 24/11/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Ple Ordinari del mes d'octubre de 2017 de l'Ajuntament de Roquetes - 31-10-17.

Ple Ordinari del mes d'octubre de 2017 de l'Ajuntament de Roquetes - 31-10-17.

El dimarts 31 d’octubre de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes d’octubre. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Aprovar, si procedeix, esborrany actes anteriors - Número 10/2017, de data 26 de setembre de 2017 - Número 11/2017, de data 17 d’octubre de 2017 - Número 12/2017, de data 24 d’octubre de 2017 APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació FutbolNet al municipi de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 2.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el centre educatiu IES Roquetes, per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu per a la implementació del projecte FutbolNet. APROVAT PER UNANIMITAT. 2.3. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal d’Entesa i Progrés per Roquetes per instar a la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania. NO S’APROVA LA MOCIÓ. Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: PSC, EiPR - Vots d’abstenció: PP, PxC. 3. Hisenda 3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional i modificació ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2018. APROVAT PER MAJORIA Vots a favor: ERC, CiU - Vots d'abstenció: PSC, PP, EiPR, PxC. 4. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient 4.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU referent la creació de nova clau 4d.1 en l’àmbit industrial PADESA. APROVAT PER UNANIMITAT. 4.2. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós de la Modificació puntual del PGOU referent a la segregació d’un àmbit de la Clau E a l’entorn de l’Observatori de l’Ebre, amb l’objectiu de delimitar i definir una nova Clau 6 en sòl urbà per serveis turístics al terme municipal de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 4.3. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU referent a l’establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat per parcel·la mínima, a l’àmbit del Polígon Industrial ''La Ravaleta''. APROVAT PER UNANIMITAT. 5. Cultura 5.1. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Roquetes, per fer l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. APROVAT PER MAJORIA Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC - Vots d'abstenció: PP. 6. Control dels òrgans de govern 6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 33/2017, de data 19 de setembre de 2017 - núm. 34/2017, de data 26 de setembre de 2017 - núm. 35/2017, de data 11 d’octubre de 2017 - núm. 36/2017, de data 17 d’octubre de 2017 6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 10/2017 (del número 599/2017 al número 670/2017) 6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent: - Relació número 10/2017 (del número 27/2017 al número 28/2017) 7. Mocions de control 8. Precs i preguntes

Data publicació: 02/11/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes d'octubre - 31-10-17.

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes d'octubre - 31-10-17.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'octubre, celebrat el 31-10-17.

Data publicació: 02/11/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 127


Següent Última

Antena Caro