Programes

Plens Ajuntament

Ple Ordinari - 29 d'agost de 2017.

Ple Ordinari - 29 d'agost de 2017.

El dimarts 29 d’agost de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes d’agost. Els regidors de PxC, Ramon Martí i del PSC, Pere Romagosa, van excusar la seva absència per diferents motius. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior - Número 8/2017, de data 25 de juliol de 2017 APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per al desenvolupament del programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts, durant el període de vacances escolars d'estiu i de programació a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents. APROVAT PER UNANIMITAT. 3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 3.1. Aprovar, si procedeix, acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 3.2. Aprovar, si procedeix, moció perquè l'Ajuntament de Roquetes s'adhereixi al programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, - Vots en contra: PSC, PP, EiPR. 4. Control dels òrgans de govern 4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - número 27/2017, de data 18 de juliol de 2017 - número 28/2017, de data 25 de juliol de 2017 - número 29/2017, de data 8 d'agost de 2017 4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 8/2017 (del número 438/2017 al número 498/2017) 4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent: - Relació número 8/2017 (Resolució de Presidència número 24/2017) 5. Mocions de control 6. Precs i preguntes

Data publicació: 30/08/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'agost, celebrat el 29-08-17.

Data publicació: 30/08/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu del PP, Joaquim Llopis, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del Portaveu del PP, Joaquim Llopis, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del portaveu del PP, Joaquim Llopis Colomina, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'agost, celebrat el 29-08-17.

Data publicació: 30/08/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu, Ple Ordinari 29-08-17.

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu Suñer, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'agost, celebrat el 29-08-17.

Data publicació: 30/08/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 124


Següent Última

Antena Caro