Programes

Plens Ajuntament

Ple Ordinari del mes de juliol de 2018 de l'Ajuntament de Roquetes - 31-07-18.

Ple Ordinari del mes de juliol de 2018 de l'Ajuntament de Roquetes - 31-07-18.

El dimarts 31 de juliol de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de maig. A l’inici del Ple es va excusar l’absència del portaveu del PSC Pere Romagosa Folch per motius de Salut, el regidor d’ERC Jordi Baucells per estar de viatge i el portaveu de PxC Ramon Martí per motius de col·lapse en el trànsit de carretera. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: ORDRE DEL DIA 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior - núm. 5/2018, de data 26 de juny de 2018 APROVAT PER UNANIMITAT 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia, que presenten els grups municipals d’ERC, PDeCAT, PSC, EiPR-E i PxC i regidor no adscrit de l’Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT 2.2. Aprovar, si procedeix, moció per accedir als habitatges, amb preus de lloguer justos i estables, que presenten els grups municipals PSC, EiPR-E de l’Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT 2.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió de subvencions adreçades al foment i la participació ciutadana en l’activitat social i la millora de la qualitat de vida en el municipi de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT 3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 3.1. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió de subvencions adreçades al foment de la participació en activitats al municipi i de projecció i promoció a l'exterior de l'àmbit del medi ambient. APROVAT PER UNANIMITAT 3.1. Aprovar, si procedeix, moció per l'alliberament immediat dels peatges de l'AP-7 i la revisió de mesures imposades a l'N-340 que presenten els grups municipals d'ERC-AM i PDeCAT de l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT 4. Hisenda 4.1. Aprovar, si procedeix, Pla econòmic financer 2018-2019 per assolir el compliment la regla de la despesa. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, PDeCAT. Vots en contra: EiPR Vots d’abstenció: PSC, regidor no adscrit Joaquim Llopis. 4.2. Aprovar, si procedeix, modificació de crèdits núm. 14/2018, mitjançant suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdit. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit Joaquim Llopis, EiPR. Vots d’abstenció: PSC. 5. Control dels òrgans de govern 5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 24/2018, de data 19 de juny de 2018 - núm. 25/2018, de data 26 de juny de 2018 - núm. 26/2018, de data 28 de juny de 2018 5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2018 (del número 341/2018 al número 449/2018) 5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents: - Relació de Resolucions de Presidència número 6/2018 (del número 17/2018 al número 18/2018) 6. Mocions de control 7. Precs i preguntes

Data publicació: 02/08/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes de juliol - 31-07-18.

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes de juliol - 31-07-18.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes juliol, celebrat el 31-07-18.

Data publicació: 02/08/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del regidor no adscrit, Joaquim Llopis, Ple Ordinari mes de Juliol - 31-07-18.

Declaracions del regidor no adscrit, Joaquim Llopis, Ple Ordinari mes de Juliol - 31-07-18.

Declaracions del regidor no adscrit, Joaquim Llopis Colomina, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes juliol, celebrat el 31-07-18.

Data publicació: 02/08/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Ple Ordinari mes de juliol - 31-07-18.

Declaracions del Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Ple Ordinari mes de juliol - 31-07-18.

Declaracions del portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu Suñer, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes juliol, celebrat el 31-07-18.

Data publicació: 02/08/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 138


Següent Última

Antena Caro