Programes

Plens Ajuntament

Ple Extraordinari i Urgent de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 12 de febrer 2019.

Ple Extraordinari i Urgent de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 12 de febrer 2019.

El dimarts 12 de febrer de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Extraordinari i Urgent corresponent al mes de febrer. ORDRE DEL DIA. 1.Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F. APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana. 2.1. Aprovar, si procedeix, proposta increment retributiu, Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. APROVAT PER UNANIMITAT.

Data publicació: 13/02/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Ple Extraordinari i urgent mes de febrer - 12-02-19.

Declaracions del Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Ple Extraordinari i urgent mes de febrer - 12-02-19.

Declaracions del portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu Suñer, del Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer, celebrat el 12-02-19.

Data publicació: 13/02/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de gener de 2019 - 29-01-19.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de gener de 2019 - 29-01-19.

El dimarts 29 de gener de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. ORDRE DEL DIA 1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors - número 12/2018, de data 27 de novembre de 2018 - número 13/2018, de data 30 de novembre de 2018 - número 14/2018, de data 20 de desembre de 2018 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, moció per fer accessible el dret a l’habitatge digne, que presenta el grup municipal d’Entesa i Progres per Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 2.2. Aprovar, si procedeix, moció per donar suport a les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que presenta el Partit Socialista. APROVAT PER UNANIMITAT. 3. Urbanisme 3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Roquetes, referent a la modificació d’accés entre la carretera TV-3421 (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer de l’1 d’octubre de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 4.1. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-Roja d'Ebre, que presenten els grups municipals d'ERC i PdeCAT, el PSC. APROVAT PER UNANIMITAT. 4.2. Aprovar, si procedeix, moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu que presenten els grups municipals d'ERC i PDeCAT de l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 5. Hisenda 5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 01-2019 Aj. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis. Vots d’abstenció: PSC, EiPR. 5.2. Aprovar, si procedeix, renúncia a la dedicació exclusiva del Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde, per jubilació, i modificació de les Bases d’execució del pressupost exercici 2019. APROVAT PER UNANIMITAT. 6. Control dels òrgans de govern 6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 48/2018, de data 21 de novembre de 2018 - núm. 49/2018, de data 27 de novembre de 2018 - núm. 50/2018, de data 30 de novembre de 2018 - núm. 51/2018, de data 4 de desembre de 2018 - núm. 52/2018, de data 5 de desembre de 2018 - núm. 53/2018, de data 13 de desembre de 2018 - núm. 54/2018, de data 18 de desembre de 2018 - núm. 55/2018, de data 20 de desembre de 2018 - núm. 56/2018, de data 28 de desembre de 2018 - núm. 1/2019, de data 11 de gener de 2019 - núm. 2/2019, de data 15 de gener de 2019 6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents: - Relació Resolucions d’Alcaldia número 11/2018 (del número 651/2018 al número 767/2018) 6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents: - Relació Resolucions de Presidència número 11/2018 (del número 30/2018 al número 34/2018) 7. Mocions de control 8. Precs i preguntes

Data publicació: 30/01/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes de gener - 29-01-19.

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari mes  de gener - 29-01-19.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de gener, celebrat el 29-01-19.

Data publicació: 30/01/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 149


Següent Última

Antena Caro