Programes

Plens Ajuntament

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 14 d'agost de 2019.

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 14 d'agost de 2019.

El dimecres 14 d’agost de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes una sessió plenària Extraordinària. Van excusar la seva absència els regidors Toni Hurtado de Movem i Ximo Llopis de Ciutadans. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: ORDRE DEL DIA: 1. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut. 1.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Roquetes, per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci. APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Hisenda i Dinamització econòmica. 2.1. Aprovar, si procedeix, el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, Movem, Junts, C’s. Vots d’abstenció: PSC. 2.2. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2018, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 2.3. Proposta Modificació de crèdits núm. 12/2019, del pressupost municipal de despeses mitjançant suplement de crèdit. APROVAT PER UNANIMITAT.

Data publicació: 16/08/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de Junts, Josep Codorniu, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del Portaveu de Junts, Josep Codorniu, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del portaveu de Junts, Josep Codorniu Suñer, del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes del celebrat el 14 d'agost de 2019.

Data publicació: 16/08/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del regidor de Movem, David Poy, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del regidor de Movem, David Poy, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del regidor de Movem, David Poy Martínez, del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 14 d'agost de 2019.

Data publicació: 16/08/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Ple Extraordinari celebrat el 14 d'agost de 2019.

Declaracions del portaveu d’ERC, Sisco Ollé Garcia, del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 14 d'agost de 2019.

Data publicació: 16/08/2019

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 160


Següent Última

Antena Caro