Programes

Plens Ajuntament

Ple Ordinari - 27 de juny de 2017.

Ple Ordinari - 27 de juny de 2017.

El dimarts 27 de juny de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de juny. La regidora d’ERC, Maribel Belmonte, va excusar la seva absència per motius de salut. Abans de començar la sessió plenària es va portar a terme un minut de silenci com a mostra de condol i en memòria de la secretària de l’Ajuntament, Mercè Curto Baset, que el passat 6 de juny va morir a conseqüència d’un greu accident. Durant 38 anys Mercè va ocupar els càrrecs d’administrativa, interventora i secretària a l’Ajuntament de Roquetes. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior - Número 6/2017, de data 30 de maig de 2017. APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Ratificar acords adoptats pel Ple en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017. 3. Cultura 3.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Roquetes per al projecte Coneguem, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi. APROVAT PER UNANIMITAT. 4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient 4.1. Aprovar, si procedeix, modificació puntual del PGOU referent a la creació de nova clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA. APROVAT PER UNANIMITAT. 4.2. Aprovar, si procedeix, finalització del conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i la Junta de Conservació del Pla Parcial ''Els Pilans''. APROVAT PER UNANIMITAT. 5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 5.1. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2018, els dies 16 d’abril i 2 de juliol. APROVAT PER UNANIMITAT. 5.2. Aprovar, si procedeix, moció pel rebuig i combat dels comportaments corruptes a les Administracions públiques i la vida política que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 5.3. Aprovar, si procedeix, moció per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 5.4. Aprovar, si procedeix, moció amb motiu del Dia de l'alliberament del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTBI) que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PP - Vots d'abstenció: PxC 6. Control dels òrgans de govern 6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 19/2017, de 23 de maig de 2017 - núm. 20/2017, de 30 de maig de 2017 - núm. 21/2017, de 13 de juny de 2017 6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2017 ( del número 291/2017 al número 356/2017) 6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents: - Relació de Resolucions de Presidència número 6/2017 ( del número 17/2017al número 21/2017) 7. Mocions de control 8. Precs i preguntes

Data publicació: 28/06/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juny, celebrat el 27-06-17.

Data publicació: 28/06/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu del PP, Joaquim Llopis, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del Portaveu del PP, Joaquim Llopis, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del Portaveu del PP, Joaquim Llopis Colomina, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juny, celebrat el 27-06-17.

Data publicació: 28/06/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu, Ple Ordinari 27-06-17.

Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu Suñer, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juny, celebrat el 27-06-17.

Data publicació: 28/06/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 121


Següent Última

Antena Caro